Garantie & Reparatie

Zit er garantie op de geleverde producten?

Omdat Buy24 zelf geen producent van goederen is, hebben wij geen standaard garantiebeleid. Dat is per product verschillend omdat het altijd afhankelijk is van zowel het product zelf als van de fabrikant, behoudens de wettelijk verplichte regelingen omtrent garantiebepalingen. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Treft u de pech van een verkeerde of beschadigde bestelling, laat het ons dan meteen weten via info@buy24.nl , dan sturen we u de retourinstructies zoals die van toepassing zijn op het betreffende product direct (binnen 24 uur) toe.

Bij een foutieve levering draagt Buy24 bij ontvangst van het geretourneerde, ongebruikte en onbeschadigde artikel zorg voor een spoedige herstelzending.

Hoe zit het met de fabrieksgarantie op een product?

Buy24 garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Deze garantie vervalt:

-bij nalatige omgang met het artikel,
– bij opzettelijke beschadiging van het artikel en
– indien anderen dan Buy24 -zonder toestemming van Buy24 – herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd en door die (herstel)werkzaamheden een defect is opgetreden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u vriendelijk om bij ontvangst van de bestelling te controleren of het juiste product onbeschadigd en compleet is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u dit ons zo snel mogelijk na ontvangst te melden per mail info@Buy24.nl of telefoon 06-87899349. U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.